به خانواده بزرگ ما بپیوندید!

گروه صنعتی صفا

ارسال رزومه به آدرس :

info@iransandblast.ir

فرم استخدام در کارخانه

با تکمیل این فرم، رزومه شما در پایگاه داده این مجموعه ثبت گردیده و در هنگام جذب نیروی جدید مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

1 مشخصات فردی
2 اطلاعات تماس
3 اطلاعات تکمیلی
EN FA